Onsdag d. 20. november 2019, Kl. 19:00 til kl. 20:00

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen