Onsdag den 29. oktober kl. 19.00: Dr. jur. Eva Smith på prædikestolen