Menighedsplejen

MENIGHEDSPLEJEN
Formand: Käte Nielsen: katenielsen@pc.dk
Giro nr.:1 03 01 91
Kasserer: Lotte Andersen


Julehjælp. 
Menighedsplejen har mulighed for at yde en beskeden økonomisk julehjælp til mindre bemidlede i sognet. Fortrinsvis enlige forsørgere.  Ansøgningen stiles til kirkens præster eller til kirkekontoret, L. I. Brandes Allé 5, st. th., 1956 Frederiksberg / dkv@km.dk senest 2. december.
BIDRAG TIL JULEHJÆLP I SCT. THOMAS SOGN modtages med stor tak og bedes indbetalt på konto nr. 3306-3306447661.

Sct. Thomas Menighedshjems Fond uddeler hjælp til ældre i sognet. Hent ansøgningsskema til Sct. Thomas Menighedshjems Fond her

Sct. Thomas Menighedshjems Fonds privatlivspolitik kan hentes her