PRAKTISK INFO.

Fødsel :
Såfremt forældrene ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, udfyldes på www.borger.dk en "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Dåb :
Aftales med kirkekontoret og siden med den af præsterne, som har gudstjenesten den dag, man ønsker, at dåben skal foregå. Oplysninger om hvilket navn, barnet skal have, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere gives til kirkekontoret. I god tid inden dåben aftales en samtale mellem præst og forældre.

Konfirmation :
Ifølge aftale med Frederiksberg skolevæsen går man til konfirmandforberedelse det år, man går i 8. klasse. Tilmelding sker før sommerferien på kirkens hjemmeside.

Måske ved du ikke nu, om du vil konfirmeres, men du kan sagtens melde dig til og følge undervisningen, selvom du måske beslutter dig for ikke at blive konfirmeret alligevel.  

Vielse :
Aftales med kirkekontoret og siden med den præst, der skal foretage vielsen. Dernæst skal man bede sin bopælskommune udstede en prøvelsesattest. Attesten, som ved vielsen højst må være fire måneder gammel, afleveres sammen med parrets dåbsattester til kirkekontoret.

Begravelse/bisættelse : Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal medvirke. Dødsanmeldelse og den af lægen udstedte dødsattest afleveres til kirkekontoret, evt. gennem en begravelsesforretning.