Menighedsråd

Der har været menighedsrådsvalg, og per 29. november 2020 har Sct. Thomas kirke følgende medlemmer i rådet:

Janne Wøldike Baatz (formand), jannebaatz@gmail.com / 2830 8163
Margit Lykke Christensen
Sanne Aakermann Østrup
Nanna Gurresø 
Helle Sørensen
Freja Lillevang Sørensen
Emil Gurresø
Tina Hass Hansen (næstformand)
Anna Helqvist
Lise-Lotte Lundgren Andersen (kasserer)

Stedfortrædere:

Jarl William Frederiksen
Elisabeth Louise Brøker
Palle Voss
 

Der er menighedsrådsmøde sidste torsdag i måneden kl. 18.30. Henvendelse til menighedsrådet kan ske via kirkekontoret.