Menighedsråd

Der har været menighedsrådsvalg, og per 29. november 2020 har Sct. Thomas kirke følgende medlemmer i rådet:


Margit Lykke Christensen
Sanne Aakermann Østrup
Nanna Gurresø 
Helle Sørensen
Freja Lillevang Sørensen
Emil Gurresø
Tina Hass Hansen (næstformand)
Anna Helqvist
Lise-Lotte Lundgren Andersen (kasserer)
Palle Voss

Stedfortrædere:

Jarl William Frederiksen
Elisabeth Louise Brøker

 

Der er menighedsrådsmøde sidste torsdag i måneden kl. 18.30. Henvendelse til menighedsrådet kan ske via kirkekontoret.